Arts & Audiences 2016 - se talarna igen

Dag 1

 

Kristin Danielsen, Arts Council, Norge
Are we still in the arts business?
Hör Kristin Danielsen prata om vikten av att alltid sätta publiken i centrum och om de förändringar och den nya typen av ledarskap som behövs för att uppnå det. 

 

Chris Torch, Europa Direkt Intercult, Sverige
Developing cultural leadership - an essential European challenge
– Skär du ner på kulturen riskerar du ingenting. Du förlorar inte väljarstöd. Vi måste lära oss varför kultur är nödvändigt och nyckeln dit är publiken, säger Chris Torch, som bland annat pratar om att kulturens finansiering alltid varit ifrågasatt och att nedskärningar inom kulturen sker utan protester.

 

Magdalena Malm, Statens Konstråd, Sverige
Artistic development and transformative structures
– Vi måste ifrågasätta och ändra strukturerna. När vi gör det kommer vi att hitta nya platser för konsten, då kommer den nå ut till en större publik, menar Magdalena Malm. Hör henne berätta om projekt i områden med lågt röstdeltagande, där konstnärer samarbetar med medborgarna i skapandet av konstverk.

 

 

Carl-Oscar Sjögren, The Non Existent Center, Sverige
Inclusion is about love and borderlands. In the search for knowledge, aims and the stranger in yourself
– Vi skapar mötesplatser på ibland okonventionella platser för att de som bor i området ska ha en chans att få göra sin röst hörd, säger Carl-Oscar Sjögren från konstnärskollektivet The Non Existing Center. Hör honom också prata om vikten av att känna sig inkluderad i en social förändring och inte tvingas vara publik.

 

Martin Q Larsson, Föreningen svenska tonsättare, Sverige
Nordic Music Days – An all inclusive exp(h)earience
Kan vanligt folk lyssna på samtida musik? Självklart, menar Martin Q Larsson, men de behöver känna sig inbjudna. Här hör du honom berätta om hur viktigt det är att vi lär oss kommunicera med publiken och få den att känna sig inbjuden. Han avslöjar också sina fem budord som han har skapat för att nå sin publik. 

 

Vibeke Flesland Havre, Folkets Festspillsscene, Bergen International Festival, Norge
The importance of being earnest
Vad är fiktion och vad är verklighet? Var går gränsen och är det viktigt att veta? Vibeke Flesland Havre berättar om teater som utforskar gränsen mellan fiktion och verklighet. Och om vad teater är och kan vara. Folkets Festspillsscene är ett projekt med både amatörer och professionella, där man arbetar fram en föreställning utifrån deltagarnas berättelser. 

 

Jo Parkes, Choreographer and Film Artist, Tyskland
Mutually inclusive
​– Man måste ge något tillbaka och det man producerar måste ha relevans både de medverkande och för mig som konstnär, säger koreografen och filmaren Jo Parkes.
Här pratar hon om ett projekt i Berlin där hon låtit publiken bli en del av verket genom berättelser från butiksägare och boende i ett område. Hör henne berätta om de fördelar hon ser att konstnärer och organisationer får när de arbetar tillsammans med publiken.

 

 

Sandra Trienekens, Filosofie doktor kultursociologi, Nederländerna & Wouter Hillaert, teaterkritiker, Belgien
Art in transition
– Förändringar sker inom alla områden. Institutioner och konstfrämjande organisationer måste hjälpa till i dessa förändringar och styra dem i en positiv och önskvärd riktning. Det kräver starka ledare, nya nätverk och kors samarbeten, menar Trieneken och Hillaert och delar med sig av exempel från Belgien och Nederländerna. 

 

 

 

Dag 2

 

Lynn Scarff, Science Gallery, Irland
Staying Edgy – Ensuring institutional relevance with the help of everyone
Lynn Scarff talar om hur man skapar mötesplatser för människor från olika platser i samhället och med olika förutsättningar. Utställningarna är interaktiva och utvecklas i samarbete med besökarna. 

 

 

Julie Aldrige, Arts Marketing Association, Cambridge, Storbritannien
The future proof institution
– Man måste hitta vad som gör organisationen unik, vad har den för vision? Om organisationen ska kunna nå den visionen, vilken sorts ledarskap behövs då?
Julie Aldrige talar om organisationer som behöver förändras men som inte har de rätta verktygen. Hon berättar om de olika stegen från modellen Future proof, som har testats på olika museer med gott resultat. 

 

 

Deborah Cullinan,Yerba Center for the Arts, San Fransisco, USA
Center for the Art of Doing Something About It
Deborah Cullinan vill skapa kultur som bidrar till förändring. Yerba Buena Center är ett kreativt rum för alla slags medborgare. För att skapa den bästa mötesplatsen låter de sina anställda och besökare tycka till och vara med och påverka. 

 

 

Chris Baldwin, curator european City of Culture 2016, Wroclaw
Participatory arts and structures of power
– Vi lever i en tid där allt förändras och där vi som konstnärer måste vara lekfulla och nyskapande. Chris Baldwin talar om konstnärens uppgift att provocera och bryta mönster. Han talar om offentliga platser och om vem som har tillgång till dem.

 

3 x Trans Europe Halles:  Giving voice and space to the public 
Amanda Mogensen, Mejeriet, Sverige
– Genom människors engagemang kan vi tillsammans åstadkomma mycket, menar Amanda Mogensen. Här hör du henne berätta om projektet hon startat i Lund där medborgare tillsammans formulerar varför konst och kultur är viktigt och vad de vill att politikerna i Lund ska göra.

Elli Papakonstantinou, Vyrsedepseio, Aten
– Kulturen i Grekland är beroende av publiken eftersom den finansieras helt av biljettförsäljning. Av den anledningen är det viktigt att arbeta tillsammans med publiken. Vad vill de se? Vad är relevant för dem? Elli Papakonstantinou talar om publiken och uttrycket publikutveckling samt om konst och kultur i den kontext som Grekland befinner sig i, där ledarna inom kulturen är medborgarna själva.

Birgitta Persson, Trans Europe Halle, Sverige
En bra ledare banar väg för andra. Ledarskap handlar inte om position, om att få en högre ställning eller mer makt, menar Birgitta Persson. Istället handlar det om ansvar, att förmedla en vision och ett jämlikt samhälle. 

 

Steven Hadley, Queens University Belfast, Nordirland
The Copernican Revolution of Culture Policy
– Vi arbetar inte för en konstinstitution, vi arbetar för människor, säger Steven Hadley. Han pratar om demokratiseringen av kulturen och dess utmaningar. Om synen på kultur, vems kultur vi menar, när vi pratar om demokratisering av kulturen. Alla har kultur, men vilken kultur har ett värde?

Rita Davies, Ontario Arts Council, Kanada
Some assembly required – Rita Davies on constructing culture plans
– Du måste nå ut till konstnärer och publiken i de områden som du vill engagera. Sen måste du ha tålamod. Tålamod med byråkrati, människor, dig själv och så vidare. Rita Davies talar om hur man skapar kulturella riktlinjer och “The tree P´´ People, Plans and Patience”.

Andrea Phillips, Akademi Valand, Sverige
Beyond Leaders
Andrea Phillips talar om hur vi lever i gamla strukturer som skapades för flera hundra år sedan och hur dagens ledare förhåller sig till dem. Hon pratar också om hur vi kan förändra de strukturer som finns och hur vi kan skapa nya.