Audience Atlas Sverige

- En heltäckande bild av den svenska kulturmarknaden

Genomgripande arbete med publikutveckling kräver ingående kunskaper om hela marknaden, och inte bara om de besökare man redan har. Traditionell befolkningsstatistik och uppgifter om beteendemönster kan vara användbara, men räcker inte särskilt långt. För att kunna bygga långsiktiga relationer med publiken måste man förstå deras värderingar och attityder.

Dessa två konstateranden låg till grund för Audience Atlas Sweden, ett samarbetsprojekt mellan Morris Hargreaves McIntyre och Stockholms stad som resulterade i den mest omfattande studien av svensk kulturpublik någonsin. Studien presenterades 2015 och finns här att del av på svenska.

Här kan du läsa Audience Atlas Sweden