Barnen i fokus på HDK

Design har en viktig roll inom barnkultur och på Högskolan för design och konsthantverk, HDK i Göteborg, såg man att man skulle kunna göra skillnad. Med den ingången drog man igång utbildningen Child Culture Design – en masterutbildning med leken i fokus. En världsunik utbildning där man utgår från barnet och dess verklighet.

– När vi startade utbildningen 2009 såg vi inte att det fanns något motsvarande. Utbildningen är uppbyggd utifrån en teoretisk plattform och förståelse för vad barn är och vad barnkultur är för att i grunden förstå vad det handlar om. Ett buzzword har varit Play, alltså lek. Vad är lek? Enligt vår syn är den otvingad. Man kan inte skapa lek, den innehåller ett unikt förhållningssätt och för att nå det är det viktigt att man samarbetar med barn, berättar Carl­Johan Skogh, lektor och programansvarig för CCD.

Att få med barnen i processen vid utvecklandet av nya miljöer eller produkter är en viktig del i arbetet. De professionella är experter på design, barnen är experter på att vara barn. Att bli medveten om normer, normativa beteenden och maktförhållanden är en viktig del i arbetet, som man lär ut till studenterna.

– Det är ett stort ansvar och man behöver bli medveten om att ge plats och röst åt barnen, man behöver supporta dem så att de gör sin röst hörd. Vi har makt som man måste bli medveten om, bara det faktum att barn behöver titta upp på oss vuxna när vi pratar har betydelse för relationen.

Formgivning – mer än bara form
I dag har synen på design utvecklats och är mer långt än en formfråga. Det handlar om perspektiv, om normer och om att ifrågasätta det vi redan vet. Det handlar om att vara lyhörd och ställa kritiska frågor och i slutändan även frågan; vem är jag?
Designers efterfrågas i stadsplanering, när man ska bygga en ny teater eller ett museum. När badhuset ska renoveras eller ett barnsjukhus byggas. HDK:s betydelse är förstås stor i det nya landskap som skapats och de förutsättningar som studenterna går ut med i fråga om erfarenheter och ifrågasättande.

– Det är otroligt viktigt att vi som institution har relevanta frågeställningar och våra studenter drillas verkligen i att jobba med sina frågeställningar. När de slutar hos oss har de med sig ett tydligt förhållningssätt, som inte handlar om att inkludera lite grann. Det är verkligen ett sätt att förhålla sig, där barnperspektivet inte är någon fernissa.

CCD på HDK spelar roll
Att man spelat roll har man sett bevis för på flera olika sätt, inte minst genom att se vilka samarbeten man har och vilka nätverk man ingår i. I maj 2014 beslutade regeringen om att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att föreslå en ny politik för arkitektur, form och design. I propositionen Gestaltad livsmiljö – En ny politik för arkitektur, form och design nämns HDK och utbildningen Child Culture Design.

– Det är ett starkt tecken på att man påverkar och är en faktor att räkna med, menar Car­ Johan Skogh.
Även de studenter som lämnar utbildningen är med och omskapar samhället utanför och bidrar till att sprida barnet perspektiv och barnkultur.

– Lekare utan gränser är ett intressant exempel på studenter som tar det här ansvaret att bidra till det goda samhället. Vi ser också att många av våra studenter får jobb efter utbildningen här och det beror ju på de kunskaper de bär på.