Enkla vägar till en tillgänglig webb

Ökad tillgänglighet är inte bara dörrar som går att öppna med ett knapptryck eller en stor toalett. Webb- och hemsidor är också en del av arbetet med tillgänglighet. Och det behöver vare sig bli fult eller vara dyrt och krångligt.

Om vi backar drygt tio år i tiden så inser man hur mycket som har hänt inom den digitala världen. En hemsida i dag ska inte bara ge besökaren information. Man vill att den ska berätta något om vem du är eller vill vara, den ska helst bidra till att positionera ditt företag eller din verksamhet på en marknad där alla vill sticka ut och märkas.

Det här med att sticka ut funkar sällan bra på oss användare. En webbplats ska vara snygg och attraktiv, men att lägga menyer i botten på sidan för att vara annorlunda är en dålig idé. Vill man sticka ut är det bättre att man funderar på sökoptimering och hur lätt sidan är att hitta, säger Andreas Cederbom.

Att göra en flashig hemsida som är ologisk är inte alls bra. Helst ska en sida vara intuitiv, så att man kan räkna ut hur den fungerar.

Sidor där man ska klicka lite random för att se vad som ploppar upp, är inte vad användarna vill ha. De vill veta vilka öppettider museet har på söndag eller om det finns biljetter kvar. Ledorden ska vara Keep it simple– konsekvent, snyggt och intuitivt. Ju lägre kognitiv tröskel en hemsida har desto bättre.

Fällan man har hamnat i när ens hemsida blir otillgänglig är ofta att man tror att en hemsida ska vara ett modemagasin, menar Andreas Cederbom.

Man tänker form och design istället för information, det synsättet behöver vi ändra.

Var smart och tillgänglig – använd bilder

En vanlig missuppfattning är att man tror att bilder är överflödiga för en med synskada. Det är helt fel.

Är man synskadad är det mycket värre med text. En bild stör inte den som inte ser och rätt använd kan den istället ge mycket bra information. I dag har alla sidor alternativ text. Beskriv bilden och använd raden nedanför till bildtext. Har du lagt upp en bild över en entré kan det finnas en poäng med att beskriva var i huset den finns och annan tillgänglig information.

Andreas Cederbom tycker att man ska fundera på hur informationen man vill få ut bäst presenteras. Är det en informationsfilm? En bild eller en text?

Fundera sedan på vilka användare som kan ha problem med det du har skapat. Lägg en textremsa på din film så att även hörselskadade kan titta.

Olika kommunikationsvägar kan stötta varandra. En film kanske mår bra av att kompletteras med en kortare text.

Jag klickar själv aldrig på en film när jag sitter på tåget, då läser jag hellre texten. Filmer ser jag hemma.

TIPS:

Byt perspektiv. Istället för att tänka på vad DU/NI har för mål med hemsidan, föreställ er att ni är användare eller besökare till er hemsida. Hur skulle den se ut då?

Gör ett användartest. Låt en äldre person eller en ung elev testa er hemsida. Vad funkar – vad funkar inte?

Hemsidan är inget modemagasin. Designen ska vara snygg och hjälpa användaren. Inte störa och göra sidan svårnavigerad och ologisk.

Alla gillar inte snabba klipp. Snabba bilder, popupfönster och blinkande blingbling kan vara väldigt jobbigt för en person med kognitiva funktionshinder och det kan göra vem som helst irriterad och trött.

Ställ krav på dina leverantörer! Gör uppföljningar.

Gå samman. Bjud in andra organisationer, gå samman och bjud in en föreläsare eller någon som kan berätta om tillgänglighet. Lär er och utvecklas.

Ta det lugnt. Tänk inte att du måste göra en helt ny webbplats. Fundera istället på vad du kan göra nu. Börja förbättra det du kan förbättra. Det är alltid bättre att göra litet än ingenting alls.

När ni gör om – gör rätt. Ska ni bygga en ny funktion på hemsidan – se till att den funktionen blir tillgänglig.

Involvera flera. Ofta är det en person som är drivande i frågor som rör tillgänglighet på en arbetsplats eller i en organisation. Det är ett sårbart system. Väljer personen att sluta blir ni av med kompetensen, så var fler som bryr er.