Filmade föreläsningar från Publiken i fokus

Den 23-24 augusti arrangerade vi konferensen Publiken i fokus? i samarbete med Göteborgs dans- och teaterfestival. På den här sidan har vi samlat alla föreläsningar och de frågestunder som avslutade varje programpunkt. Vi hoppas att du har användning och nöje av filmerna. Vill du beställa boken Publik – en antologi om konst, kultur och utveckling är du välkommen att höra av dig till oss: johanna.hagerius@kulturivast.se, nils.wiklander@kulturivast.se

 

Från torsdagen 23 augusti

 

Heather Maitland 

”Why bother being audience focused?” Heather Maitland är en av de mest namnkunniga konsulterna inom publikutveckling i Europa och även associerad medarbetare vid University of Warwick. Hon ska tala om vad både kulturinstitutioner och enskilda utövare kan vinna på att arbeta publikfokuserat.

 

 

Alan Brown

Konstnärer och kulturinstitutioner väljer i dag allt oftare att presentera konst i nya kontexter som både levandegör konsten och fångar publiken på nya sätt. Alan är forskare och konsult baserad i Detroit och ska tala om relationen mellan vad vi presenterar och i vilken miljö.

 

 

Dawn Walton samt intervju där Johanna Koljonen samtalar med Heather Maitland, Alan Brown och Dawn Walton

Trots nedskärningar av de offentliga medlen till kultur lyckades Dawn Walton och Eclipse Theatre i Sheffield, genom ett hängivet mångfaldsarbete, inte bara överleva utan även locka bredare och större publik. Dawn, konstnärlig ledare och grundare, ska prata om att arbeta med publiken i fokus utifrån ett mångfaldsperspektiv.

 

 

Qaisar Mahmood

Att umgås med olikheter är något vi är dåligt riggade att klara. Men eftersom samhället präglas av mångfald och av förändring är det något vi måste hantera. Qaisar Mahmood är författare och debattör och ska tala om varför vi föredrar likheter framför olikheter och hur vi kan träna upp vår förmåga att jobba emot våra instinkter.

 

 

Annika Wik

Hur kan stadens invånare ge nya perspektiv på film och rörlig bild? Annika Wik arbetar med forskning och kunskapsutveckling inom film och samtidskonst och är deltagande följeforskare i det 5-åriga EU-projektet Smart Kreativ Stad. Genom att utgå från tre av projektets pilotstudier kommer hon att tala om metodutveckling, utvärdering och lärande kopplat till publik- och åskådarperspektiv.

 

 

Tasso Stafilidis samt intervju där Johanna Koljonen samtalar med Qaisar Mahmood, Annika Wik och Tasso Stafilidis 

Hur når vi nya målgrupper och blir en angelägenhet för fler ”på riktigt”? Tasso Stafilidis är verksamhetsansvarig på Göteborgs Kulturkalas, en av Nordens största kulturfestivaler. Genom ett målinriktat inkluderingsarbete har man lyckats vidga en från början mycket bred målgrupp. Men hur ser det arbetet egentligen ut? 

 

 

Från fredagen den 24 augusti

 

 

Andrew McIntyre

Kultursegment Sverige är den största konstartsövergripande studien som gjorts över det svenska kulturfältet vad gäller befintlig och potentiell publik. Andrew McIntyre, delägare av Morris Hargreaves McIntyre som är en av de ledande organisationerna inom kultursegmentering, kommer att presentera och lansera studien.

 

 

Niels Righolt

Skiljer sig arbetet med publikutveckling i Skandinavien mot resten av Europa, och vad kan vi i så fall lära av varandra? Niels Righolt är verksamhetsledare för CKI – Center for Kunst og Interkultur i Köpenhamn, med lång erfarenhet av olika europeiska projekt, ofta med en social eller inkluderande dimension. 

 

 

Stina Oscarson samt intervju där Johanna Koljonen samtalar med Niels Righolt och Stina Oscarson

Hur kan och bör vi förhålla oss till publikutveckling? Är det ett medel för att nå en utopi, eller är det bara ett kulturpolitiskt modeord? Stina Oscarson är dramatiker, regissör och kulturdebattör. Hon ger oss en tankeväckande och kanske bitvis ifrågasättande reflektion kring det som har diskuterats under konferensen.