”Förutsättningarna för kulturverksamheter måste förbättras”

Kulturminister Alice Bah Kuhnke (mp)

Fler kulturinstitutioner borde engagera sig i och lyfta frågan hur man kan nå en bredare publik, tycker kulturministern Alice Bah Kunhke. Hon tror också att den europeiska rapporten om publikutvecklingsarbetet Engage audiences kan vara en hjälp på vägen för kulturinstitutionerna att arbeta med publiken i fokus. 

Den svenska kulturpolitiken har en tydlig målsättning att kulturutbudet ska nå ut i bredare lager. Enligt Alice Bah Kuhnke behöver man arbeta mer aktivt med det, både från nationellt plan men också regionalt och kommunalt.

–  Vi har en hel del att göra för att leva upp till målen. Studie efter studie visar att det fortfarande finns en uppdelning i befolkningen när det kommer till vilka som tar del av kulturutbudet, vilket inte är minst allvarligt när det handlar om barn. Alla har rätt till kultur, det ska inte bero på om ens föräldrar är rika eller om man har tur att leva i en kommun där politikerna prioriterar kulturverksamheter.

Att det går långsamt att förbättra publiksiffrorna beror inte bara på socioekonomi eller invanda mönster. Alice Bah Kuhnke menar att i grund och botten handlar problemet om att fler måste engagera sig i frågan, både kulturutövare, institutioner och politiker.

Rapporten om publikutveckling Engage Audiences menar hon kan göra nytta som vägvisare.

– Våra institutioner och organisationer behöver arbeta aktivt med att sänka trösklarna för att en bredare publik, alltså barn, unga, äldre med olika bakgrund och härkomst, kan attraheras av kulturens olika uttryck och utbud.

Vad kan du som kulturminister göra åt saken?
– Jag kan säkerställa en stark finansiering. Pengar spelar roll för att en kulturell verksamhet ska kunna öppna dörrar för en större publik. Just nu har vi faktiskt det största kulturutbudet någonsin i landet, aldrig tidigare har så stor del av statens utgifter gått till kultur, inte heller så många kronor. Det är en stor sak. Men det räcker inte, vi behöver också delta i diskussioner och debatter om detta, frågan måste lyftas upp.

Konkreta åtgärder för att nå en större publik kan exempelvis vara att satsa på fler översättningar, så att guidning finns tillgänglig inte bara på engelska utan även andra språk som är väl representerade i regionen.

Tilltalet är en annan viktig sak att tänka på:

– Kanske tror man att man måste ha finkläder på sig för att gå in i byggnaden, eller att man måste ha en viss utbildning. Det är viktigt hur man välkomnar människor, så att det inte skapas ett onödigt avstånd. Det kan gälla både i biljettkassan, i reklam eller programbroschyrer.

Frågan om en annorlunda rekrytering till kulturinstitutionerna skulle göra skillnad för publikbreddning har diskuterats tidigare. Alice Bah Kuhnke tror att det kan göra skillnad men poängterar att man samtidigt måste rekrytera enligt den kompetens som behövs och inte bara för sakens skull.

Vilket ansvar har kulturinstitutionerna själva?
– De har förstås ett stort ansvar att leva upp till målen för respektive verksamhet. Men samtidigt är det vi politiker som ska följa upp att kulturinstitutionerna gör det de ska. Om målen inte nås så ska vi se till att verksamheterna får mer resurser, men vi ska även se till att de känner trycket från oss.

För egen del ser kulturministern en viktig uppgift i att fortsätta föra en aktiv dialog med landets kommunala och regionala kulturpolitiker, så att man kan samspela och se de gemensamma vinsterna med att stärka kulturens plats i Sverige.

– Vi behöver våga prioritera det som bidrar till att göra oss till människor. Kultur bär den möjligheten.

 

Rapporten om publikutveckling Engage Audiences hittas här:
http://engageaudiences.eu/2017/04/21/audience-development-study-how-to-p...