Guide för kulturinstitutioner

Utifrån studien har en verktygslåda, eller guide, tagits fram för kulturinstitutioner som vill sätta publiken i centrum för sin verksamhet. Den är utformad som fem utmaningar att fundera kring, och tänkt som inspiration till att hitta långsiktiga och varaktiga sätt att arbeta med publikutveckling. Samtidigt påpekas en viktig sak; varje institution/organisation måste hitta sin egen väg. Det finns inte ett tydligt spår som alla kan följa.

Utmaning 1: Vilka är ni? Vem vill ni möta?
Utgångspunkten är att er kulturinstitution är klar över vilka ni är, vad som gör just ert arbete speciellt och för vem ni vill göra skillnad. Att försöka nå ”alla” utan att definiera vilken typ av publik ni vill rikta in er på är ett vanligt misstag. Likaså att hoppa över det här första steget.

Utmaning 2: Hitta en balans mellan era behov och publikens
Hur långt är ni villiga att gå för att sätta publiken främst? Skulle det stämma överens med er artistiska vision och integritet? I det här skedet handlar det mer om konstnärliga värden än ekonomiska. Att välja att sätta publiken i centrum kan utmana er konstnärliga identitet. Här är det viktigt att hela organisationen är med på banan – inte bara marknadsföringsavdelningen.

Utmaning 3: Fokusera, lyssna, förstå
Bestäm er för vem ni vill arbeta för/med. Ni har troligtvis inte resurser nog att fokusera på alla olika typer av besökare samtidigt. Ett vanligt misstag är att man vill ”vara till för alla”, eller att man riktar in sig på ett publiksegment utan att känna till dess behov och intressen.

Utmaning 4: Klarar vi av det här?
Har personalen tillräcklig kunskap för att klara uppdraget? Behövs utbildning? Ni kanske skulle fundera på att samarbeta med andra aktörer.

Utmaning 5: Var förutseende – vad får det för konsekvenser?
Har ni råd med det här arbetet? Hur påverkas er organisation långsiktigt av ett förändrat arbetssätt? Om arbetet ger frukt och publiken strömmar till – har ni resurser att möta den?

 

(För varje utmaning presenteras ”nyttiga misstag” och goda erfarenheter från någon av de 30 medverkande kulturinstitutionerna.)