Hur arbetar man för att fler ska ha en plats i det offentliga kulturlivet?

Vilka olika projekt arbetar man med? Hur ser processen ut?
Expertisen finns hos oss alla. Vår ambition är att spegla utvecklingen inom och dela kunskap mellan alla offentliga konst- och kulturområden. Här presenterar vi intervjuer om olika konst- och kulturinstitutioners publikcentrade arbete – regionalt och nationellt.