Lyssna på Andrew McIntyres workshop i K-play

 

Den 17 oktober besökte Andrew McIntyre från MHM Stora Teatern för att hålla en workshop om segmenteringsmodellen Culture Segments med inriktning på den västsvenska kulturpubliken. Morris Hargreave McIntyre är en av världens ledande organisationer inom kultursegmentering och genomförde 2015 studien Audience Atlas Sweden. Workshopen spelades in av Kulturakademin och finnas att lyssna på här i en podcasten K-play. 

Workshopen arrangerades i samarbete med Stora Teatern och Kultur i Väst/RePublik.