Om RePublik

RePublik är ett svenskt centrum för Publikutveckling. Republik har många motsvarigheter i andra länder, men ända fram till 2015 saknades en samlad svensk arena för att driva frågor om publik och vidgat deltagande i kulturlivet. Vår ambition är att spegla utvecklingen inom och dela kunskap mellan alla offentliga konst- och kulturområden.

Etablering av verksamheten

2016-2018 kommer vi ägna åt att bygga upp verksamheten och vi gör det under tre huvudspår:
1. Utveckla en svensk agenda för området publikutveckling
2. Samla och dela kunskap
3. Fortbildning och utvecklingsprojekt 
Innehållet i dessa spår kommer vi utveckla i dialog med alla dem som har intresse och kunskap att dela.

Nätverk och samarbetsparter

Expertisen finns hos alla. Vår roll är att samla den, göra den synlig och tillgänglig för fler. Vi kan också föra samman människor och kunskap som behöver varandra.

Vi har startat ett regionalt nätverk för publikutvecklare i Västra Götaland. Kontakta oss om du vill veta mer eller vara med.
Vi har ett nationellt råd av initierade kulturledare inom olika fält som hjälper oss att utveckla vårt arbete och göra det relevant.
Vi samarbetar tätt med våra Skandinaviska systerorganisationer:
Norsk Publikumsutvikling, NPU, och Center för Konst och Interkultur, CKI. Tillsammans kan vi dela kunskap från tre länder.
Vi är associerad partner till Erasmus+-projektet CONNECT som är ett utbildningsprogram inom publikutveckling. CONNECT syftar till att främja samverkan mellan universitet, institutioner och företag inom kultursektorn i Europa.
Vi är en del av Audiences Europe Network , som utgör en viktig plattform för Europeisk samverkan och för utvecklingsprojekt.

Välkommen!

RePublik – Audience Sweden är ett svenskt centrum för publikutveckling. Vi arbetar för att fler ska ha en plats i det offentliga kulturlivet. Vi tror att det är avgörande för ett kreativt och socialt hållbart samhälle. RePublik samverkar med aktörer som tar mångfald och publik som utgångspunkt för sin verksamhetsutveckling.

Vad vi gör

Förändring kräver engagerat ledarskap. Därför är vårt huvudfokus utveckling av kulturlivets ledare och organisationer. Vi arbetar med omvärldsbevakning, kunskapsdelning och fortbildning med fokus på det vidgade deltagandets praktik. Vi arbetar genom nätverk, regionalt och nationellt, i Norden och i Europa.

Arts & Audiences

RePublik samarbetar med CKI och NPU om den nordiska konferensen Arts & Audiences. En internationell mötesplats för erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning kring publikutveckling och publikengagemang. Läs mer om Arts & Audiences här.

Vår syn på kulturledarskap 

Ledare visar på möjliga vägar och ger oss lust att gå framåt, att utvecklas. Kulturlivet har många ledare. De finns bland enskilda konstnärer och den fria kultursektorn, hos offentliga institutioner och inom politiken. Många av dem finns också i publiken.

Följ RePublik i sociala medier: 

Twitter
Facebook