Om RePublik

RePublik är ett svenskt centrum för Publikutveckling. Republik har många motsvarigheter i andra länder, men ända fram till 2015 saknades en samlad svensk arena för att driva frågor om publik och vidgat deltagande i kulturlivet. Vår ambition är att spegla utvecklingen inom och dela kunskap mellan alla offentliga konst- och kulturområden.

Etablering av verksamheten

2016-2018 kommer vi ägna åt att bygga upp verksamheten och vi gör det under tre huvudspår:
1. Utveckla en svensk agenda för området publikutveckling
2. Samla och dela kunskap
3. Fortbildning och utvecklingsprojekt 
Innehållet i dessa spår kommer vi utveckla i dialog med alla dem som har intresse och kunskap att dela.

Nätverk och samarbetsparter

Expertisen finns hos alla. Vår roll är att samla den, göra den synlig och tillgänglig för fler. Vi kan också föra samman människor och kunskap som behöver varandra.

Vi har startat ett regionalt nätverk för publikutvecklare i Västra Götaland. Kontakta oss om du vill veta mer eller vara med.
Vi har ett nationellt råd av initierade kulturledare inom olika fält som hjälper oss att utveckla vårt arbete och göra det relevant.
Vi samarbetar tätt med våra Skandinaviska systerorganisationer:
Norsk Publikumsutvikling, NPU, och Center för Konst och Interkultur, CKI. Tillsammans kan vi dela kunskap från tre länder.
Vi är associerad partner till Erasmus+-projektet CONNECT som är ett utbildningsprogram inom publikutveckling. CONNECT syftar till att främja samverkan mellan universitet, institutioner och företag inom kultursektorn i Europa.
Vi är en del av Audiences Europe Network , som utgör en viktig plattform för Europeisk samverkan och för utvecklingsprojekt.