Ledarskap

RePublikPodden intervjuar Lisa Baxter

Det är när vi sätter oss in i publikens perspektiv och har deras upplevelse i centrum som  vi kan identifiera, lösa utmaningar och se möjligheter i vår egen organisation. Lisa Baxter, konsult inom publikutveckling och upplevelsedesign besökte i våras RePubliks regionala nätverk för att hålla en workshop om att vandra i publikens skor.

PUBLIK – en antologi om konst, kultur och utveckling – beställ ditt exemplar här

Nu har boken PUBLIK – en antologi om konst, kultur och utveckling kommit ut. Om den ger några svar på frågorna låter vi läsaren avgöra, helt säkert är att den innehåller reflektioner, synpunkter, provokationer och analyser om vad det innebär att arbeta med vidgat deltagande, normer, förändring och publikutveckling. Här kan du också ladda ner den som pdf.

 

”Förutsättningarna för kulturverksamheter måste förbättras”

Fler kulturinstitutioner borde engagera sig i och lyfta frågan hur man kan nå en bredare publik, tycker kulturministern Alice Bah Kunhke. Hon tror också att den europeiska rapporten om publikutvecklingsarbetet Engage audiences kan vara en hjälp på vägen för kulturinstitutionerna att arbeta med publiken i fokus. 

”Det handlar om att utveckla en relation”

Publikutveckling är allt annat än något nytt för VG-regionens nytillträdda kulturchef Katti Hoflin. Och hon är helt klar över uppdraget – att göra kulturen synlig och tillgänglig.
– Alla behöver inte gilla kultur, men alla ska veta att det finns!

Guide för kulturinstitutioner

Utifrån studien har en verktygslåda, eller guide, tagits fram för kulturinstitutioner som vill sätta publiken i centrum för sin verksamhet. Den är utformad som fem utmaningar att fundera kring, och tänkt som inspiration till att hitta långsiktiga och varaktiga sätt att arbeta med publikutveckling.

Publikcentrerad verksamhet – hur då? 30 europeiska kulturinstitutioner delar med sig av sina erfarenheter

Hur kan man gå tillväga för att nå en bredare publik? Hur skapar man möten med kultur för människor som kanske sällan besöker traditionella kulturinstitutioner? Hur, och var, hittar kulturen sin publik?
Det är frågor som en europeisk rapport om publikutveckling söker finna svar på.

Sidor