Ledarskap

RePublik till Folk och Kultur

RePublik kommer till konventet Folk och Kultur i Eskilstuna den 6 februari med ett högaktuellt panelsamtal om deltagande och kulturpolitik.

”Det handlar om att utveckla en relation”

Publikutveckling är allt annat än något nytt för VG-regionens nytillträdda kulturchef Katti Hoflin. Och hon är helt klar över uppdraget – att göra kulturen synlig och tillgänglig.
– Alla behöver inte gilla kultur, men alla ska veta att det finns!

Guide för kulturinstitutioner

Utifrån studien har en verktygslåda, eller guide, tagits fram för kulturinstitutioner som vill sätta publiken i centrum för sin verksamhet. Den är utformad som fem utmaningar att fundera kring, och tänkt som inspiration till att hitta långsiktiga och varaktiga sätt att arbeta med publikutveckling.

Sidor