Publiken i fokus? – en konferens om publiken, konsten och kulturen 23-24 augusti 2018

2018 arrangerade RePublik/Kultur i Väst konferensen Publiken i fokus? i samarbete med Göteborgs dans- och teaterfestival. 

Vi är många inom kultursfären som funderar på och försöker hitta strategier för hur vi ska kunna nå en bredare grupp än de vi brukar nå, hur vi ska kunna betyda något för fler. 
RePublik/Kultur i Väst hade i år den stora äran att få presentera Göteborgs dans- och teaterfestivals konferens. Vi ville ta upp, belysa och diskutera arbetet med att fokusera på publiken. Vad innebär det att faktiskt arbeta med publiken i fokus? Hur kan de offentliga institutionerna arbeta för att en bredare grupp människor, med olika bakgrund och förutsättningar, ska kunna och vilja ta del av kulturutbudet? Vilka möjligheter och utmaningar medför det?

Att välkomna och skapa plats för en ny publik innebär ofta att tänka nytt, och att ifrågasätta invanda mönster och strukturer. Det handlar om att visa på allas självklara rätt att vara en del av kulturlivet, både som utövare, inom en kulturorganisation och som publik.

Plats: Stora teatern, Göteborg
När: 23-24 augusti 2018
Moderator Johanna Koljonen

 

The Audience in Focus?

This year’s conference, The Audience in Focus?, is about the audience and the possibilities and challenges it involves working with the audience in focus. To welcome a broader group of people, from different backgrounds and conditions, often mean that we have to question our habitual models and structures.

Among the presenters are Heather Maitland, one of the most renowned consultants in Audience Development in Europe who will talk about what cultural institutions and practitioners can gain from working audience focused. Alan Brown is a researcher and consultant and will talk about the relation between what we present and the setting we present it in. Dawn Walton, Artistic Director and founder of Eclipse Theatre in Sheffield will discuss their work with a diverse led approach. Andrew McIntyre, co-founder of Morris Hargreaves McIntyre, one of the worlds leading organizations in cultural segmentation, will present and launch the study Kultursegment Sverige, which is the largest comprehensive study of the Swedish arts and culture market ever.