Publiken i fokus? – en konferens om publiken, konsten och kulturen 23-24 augusti 2018

Den 23-24 augusti 2018 presenterar RePublik/Kultur i Väst i samarbete med Göteborgs dans- och teaterfestival konferensen Publiken i fokus? 

Vi är många inom kultursfären som funderar på och försöker hitta strategier för hur vi ska kunna nå en bredare grupp än de vi brukar nå, hur vi ska kunna betyda något för fler. 
RePublik/Kultur i Väst har i år den stora äran att få presentera Göteborgs dans- och teaterfestivals konferens. Vi vill ta upp, belysa och diskutera arbetet med att fokusera på publiken. Vad innebär det att faktiskt arbeta med publiken i fokus? Hur kan de offentliga institutionerna arbeta för att en bredare grupp människor, med olika bakgrund och förutsättningar, ska kunna och vilja ta del av kulturutbudet? Vilka möjligheter och utmaningar medför det?

Att välkomna och skapa plats för en ny publik innebär ofta att tänka nytt, och att ifrågasätta invanda mönster och strukturer. Det handlar om att visa på allas självklara rätt att vara en del av kulturlivet, både som utövare, inom en kulturorganisation och som publik.

Publiken i fokus? äger rum på Stora Teatern i Göteborg i samband med årets upplaga av Göteborgs dans- och teaterfestival. Mer information kommer under våren, men anteckna alltså redan nu torsdag till fredag den 23-24 augusti. 

Vi ses i Göteborg!

 

Plats: Stora teatern, Göteborg
När: 23-24 augusti 2018
Moderator Johanna Koljonen.

 

Mer information om konferensen kommer löpande.