RePublik till Folk och Kultur

Går det att styra mot ett ökat deltagande i kulturlivet? Vad betyder det? Vad är villkoren och förutsättningarna? Experter, forskare och tjänstemän samtalar om olika förhållningssätt kring deltagande i det offentliga konst- och kulturlivet. Hur ska kulturpolitikens mål om allas rätt att delta omsättas i praktiken på nationell, regional och kommunal nivå. Ett samtal om kultur, demokrati och möjliga vägar framåt.
Seminariet inleds med ett anförande av Niels Righolt

Medverkande:
Niels Righolt, verksamhetsledare CKI – Centrum for Kunst & Interkultur
Sofia Lindström, fil dr KPC, Högskolan i Borås
Simon Strömberg, verksamhetsutvecklare för breddat deltagande, Kulturrådet
Medea Ekner, museiutvecklare
Moderator: Jenny Johannisson, utredare Myndigheten för Kulturanalys

När: 6 februari kl 13:00-14:00
Var: Munktellmuseet

Huvudarrangör: RePublik/Kultur i Väst
Samarrangörer: Centrum för kulturpolitisk forskning vid Högskolan i Borås och Myndigheten för kulturanalys.
Här hittar du programpunkten på Folk och Kulturs hemsida:
Publik och Kultur- ett panelsamtal om deltagande och kulturpolitik
Folk och Kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige. Läs mer via länken:
folkochkultur.se