Staden är Din

Staden är din utmanar idén om att en fast geografisk plats är nödvändig för att bedriva verksamhet

Staden är Din är ett kreativt kollektiv, som arrangerar pop-up-evenemang som till exempel träningar, öppna seminarier och föreläsningar med syfte att skapa möten och återupptäcka staden. Med hjälp av hiphop vill man skapa ett ägandeskap över de platser man besöker och utövar kulturen på. Behöver man andra eller fler ytor, så flyttar man sin verksamhet dit. Syftet med Staden är din är att bekämpa rasism och skapa möten mellan människor över stadsdelarna och bedriva opinionsbildning genom kunskap och kreativa möten.

- Segregation och diskriminering är komplexa samhällsfrågor som bör tas på större allvar i arbetet för en hållbar stad. Staden är Din gör inte anspråk på att bli en helhetslösning på sådana komplexa frågor men vi vet att vi kan göra skillnad. Vi vet att kunskap, gemenskap och kreativa möten i staden på sikt kan motverka fördomar och rädsla som tar sig uttryck i form av stigmatisering och rasism, säger Daniel Terres, projektledare.

Staden är Din började som ett mobilt kulturinitiativ 2015. Bland samarbetsparterna hittar man Blå Stället och studieförbundet Bilda, som tidigare bidragit med lokal för de öppna dansträningarna, finansiering av föreläsningar, arbetskraft och material när det behövdes. I dag samarbetar de med arenor som skolor, fritidsgårdar, kulturhus, föreningar och andra institutioner.

- Vi har valt att utnyttja redan existerande fastigheter och resurser. Det gör Staden är Din till ett hållbart alternativ med en innovativ arbetsmodell.

 

Vill bidra till att skapa känsla för staden
I första hand vill man nå alla som vill mobilisera mot rasism, främst de som blir utsatta och personer som vill är en del av hiphopkulturen. Den andra målgruppen är beslutsfattare och kommunala och statliga institutioner. Stad är Din når sin målgrupp när det gäller de som besöker föreläsningarna, eventen och träningarna.  Däremot har de svårare att nå den andra målgruppen, alltså beslutsfattarna och tjänstemännen.

- De som deltar på föreläsningar, event och träningar kommer från alla stadsdelar i Göteborg vilket är viktigt för oss. Med vår bakgrund inom hiphopen och miljonprogrammet har vi lyckats skapa trovärdighet hos vår målgrupp och nya plattformar där personer kan utöva sin kultur, men vi når inte vår andra målgrupp och det är den som kan bidra till strukturell förändring i staden, säger Daniel Terres.

Föreningen får inget projektbidrag utan söker finansiering för sina olika events och tar betalt för tjänster som föreläsningar och konsultuppdrag. De egna arrangemangen – föreläsningar och öppna dansträningar, är gratis för deltagarna. Lokalkostnaderna hålls nere på grund av att de inte håller sig med egna lokaler utan använder sådana som redan finns och hyser annan verksamhet vid andra tider på dygnet. Alla arbetar ideellt med föreningen, därför delas arbetsuppgifterna inför ett event upp utifrån hur mycket tid och energi arrangörerna har.

- Vi har dynamisk och smidig arbetsprocess som beror på att vi har arbetat ihop ett tag och att vi är få. Vi tar hjälp av varandra när det behövs. Men samtidigt är det svårt att ha kontinuitet i arbetet. Vi arbetar ju inte hundra procent med det här. Det finns också en oro för att vår förening och målgrupp används som ”mångfaldsalibi” istället för att kommunala institutioner ser över sin egen verksamhet, berättar Daniel Terres.

Planeringen inför stora events börjar ett halvår i förväg med två huvudansvariga projektledare som gör det mesta arbetet. De andra hjälper till med det som behövs och alla är gemensamt ansvariga för marknadsföring och spridning av eventet. I dag syns föreningen främst på sociala medier och eventen sprider sig också från mun till mun. Under projektåret 2015 lyckades Staden är Din skapa ett starkt varumärke som många i Göteborg känner igen. Arbetet med föreningen fortsätter med den starka övertygelsen och önskan att göra skillnad.

- Med mer kunskap om den egna staden är det lättare att känna sig hemma och då är det också lättare att bry sig om, värna om och bidra till staden.