Urban konst


Foto: Frida Winter

Kan alla skapa och ta del av konst på offentliga platser?

2014 gjorde projektledaren Daniel Terres en utredning om graffiti i staden på uppdrag av Trygg, vacker stad, som är en samverkansplattform med både kommunala och privata aktörer med syfte att uppnå kvalitet i det offentliga rummet. Utredningen var ett led i det arbetet och i samband med utredningen fann Terres att det saknades en dialog där man lyfte graffittins konstnärliga perspektiv så att man inte bara såg det utifrån ett social- och skadeperspektiv.

Urban konsts uppdrag är att skapa förutsättningar för att fler ska kunna skapa och ta del av konst på allmänna platser. Alla projekt de arbetar med sker i samverkan med andra, i större eller mindre omfattning. Det kan vara att hjälpa en initiativtagare att hitta en fastighetsägare, hjälpa med avtalsarbete eller finnas till konsultativt. De arbetar även konstpedagogiskt i samarbete med Röda Stens konsthall.  

 

Artscape 2016
Daniel Terres samordnade all insamling för finansiering och samverkan för Artscape 2016, som är Skandinaviens största gatukonstfestivaler. Artscape är en ideell förening i Malmö som startades av Daniel Wakeham och Tor Hedendahl för att främja och utforska potentialen i gatukonst. Den första festivalen genomfördes i Malmö 2014. Två år senare var det Göteborgs tur och 2017 är det gatukonstfestival på tio orter i Värmland.

Två av huvudmålen med Artscape 2016 var att skapa bättre förutsättningar för andras initiativ i staden. Terres och de andra ville starta en ny diskussion om vad offentlig konst är och kan vara och vilken betydelse offentlig konst har för Göteborg och dess invånare.

Festivalen finansierades genom samarbeten med Higab, Park och naturförvaltningen, Göteborg & Co, Göteborg 2021 och Göteborgs olika stadsdelar. Festivalarbetet inleddes med ett möte där förvaltningschefen bjudit in olika aktörer från Göteborgs stad. Dessvärre hade verksamheter från kulturförvaltningen svårt att hitta sin roll i projektet, vilket resulterade i att Kulturpunkten på Stora teatern var den enda aktiva parten från kulturförvaltningen. Det var ett stort personligt nederlag för Daniel Terres, som vill se ett större engagemang kring frågan bland tjänstemän inom kultursektorn.

 

Artscape 2016 – Så gick det sen
Mottagandet och entusiasmen i Göteborg blev större än väntat. Sju ungdomar från stadsdelen Bergsjön och västra Göteborg utbildades till Artscapeguider. De första veckorna fick de utbildning i Artscapefestivalen och om gatukonst. Den sista veckan vigdes till offentliga visningar, som skedde samma vecka som Göteborgs kulturkalas.

Genomslaget var stort. Under sommaren och vintern kördes ungefär tvåtusen femhundra personer runt på guidade turer till de olika stadsdelarna där målningarna fanns. Sammanlagt var det ett tjugotal konstverk av nitton olika konstnärer, bland annat Sveriges största muralmålningar, 40 meter höga, som målats på ett bostadshus i Västra Frölunda.
De besökare som var extra intresserade kunde delta i en av de tre workshops i måleri med sprayfärg, som arrangerades. Det stora intresset gjorde att man valde att fortsätta med de guidade turerna under hösten 2016.

– Vi ordnade generationsvisningar med pensionärer och skolklasser. Dessa var väldigt populära och givande eftersom det uppstod samtal om konsten över generationsgränserna. Vi fick även en del politiker att åka med. Tillsammans med Gothenburgo och Göteborg 2021, tog vi även fram en Artscapekarta för de som besökte de guidade turerna eller ville gå runt och titta själva.

Daniel Terres är på det hela nöjd med festivalen, trots att en av de önskade målgrupperna uteblev. Intresset var mycket större än de hade förutsett. Och om en målgrupp uteblev, så kom en annan som de inte riktigt räknat med – kvinnor från centrala stan.

– Vi har sett att enskilda personer kan göra stora förändringar. Det behövs en konstpolitik som möjliggör nya sätt att skapa konst och Urban konst kan vara den rösten. Om vi bara tänker på beställningar när det kommer till offentlig konst begränsar vi oss. Vi måste göra det lättare för de med initiativ att skapa konst. För initiativet och viljan finns!